Новини

Българската национална телевизия да спазва законите и да прилага професионалните и етични норми на журналистиката и да не допуска реклама на тютюневи продукти в медийното съдържание, призоваха граждански организации, експерти и граждани в писмо до генералния директор на телевизията Емил Кошлуков на 3 септември 2020 г. Писмото, инициирано от Коалицията за живот без тютюнев дим, беше изпратено по повод реклама на тютюневи продукти в Сутрешния блок. Сред подписалите са представители на Националния център по обществено здраве и анализи, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, сдружение “България без дим”, фондация “БлуЛинк”, Националната мрежа за децата, професионални организации, както и независими експерти и граждани.

В различни краища по света подължават да се правят впечатляващи решителни стъпки в подкрепа на контрола на тютюна. През последните три месеца в различни държави бяха приети или обсъдени мерки за ограничаване на тютюнопушенето, рекламата на тютюневи изделия, регулация на новите продукти и приемане на опростената опаковка.

Всички тютюневи изделия представляват риск за здравето и е необходимо цялостно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), напомни Световната здравна организация (СЗО) в становище от 27 юли 2020. Становището на СЗО беше публикувано след решението на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) да разреши предлагането на системата за нагряване на тютюневи изделия - IQOS като продукт с “намалено излагане на вредни емисии”.

Онлайн лекция за връзката между тютюнопушенето и COVID-19 проведе Асоциацията на студентите медици в България - София, член на Коалицията за живот без тютюнев дим, на 8 юни 2020 г. Експертни мнения и опит по темата сподели лекторът д-р София Ангелова, председател на Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, която също е част от Коалицията. 

©2021 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search