Членове

НА КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

Стани член

Вашата организация споделя визията и целите на Коалиция за живот без тютюнев дим?

Станете членове, като изпратите имейл до coalition.bezdim@gmail.com и УС ще разгледа кандидатурата ви.

Асоциирани членове

Асоциация на българите, боледуващи от астма и други белодробни заболявания

Активни потребители - bnap.org

Българска асоциация „Диабет“ - badiabet.com

Българска асоциация за закрила на пациентите

Български младежки червен кръст - youth.redcross.bg

Българско дружество по белодробни болести - thorax-bg.com

Българско национално дружество по естетична хирургия и естетична медицина

Горичка - gorichka.bg

Junior Achievement Bulgaria Alumni Business Club

Дружество на кардиолозите в България - cardiobg.com

Национален алианс на редките заболявания

Национална асоциация за профилактика на белодробните заболявания

Национална мрежа за децата - http://nmd.bg/

Община „Кюстендил“ - kustendil.bg

Пациентска организация за репродуктивно здраве „Усмихни се“

Столична библиотека - libsofia.bg

Съюз на българските медицински дружества - medunion-bg.org

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

Фондация „Борба с рака“


Фондация „Грижа за здравето“

Фондация „За хората“ - timeheroes.org/za_horata

Фондация „Имеон Балкани“

Health Media Group - health.bg

Асоциация „Жени против тютюнопушенето“

Национално движение „Екогласност“ – Монтана

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари - nsoplb.org

Иван Петров

Д-р Георги Котаров

©2018 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search