Conference Banner BG

 

The programme of the conference in English is available here.

 

09:00 - 10:00 ч. Регистрация

09:30 - 10:00 ч. Брифинг пред медиите

10:00 - 10:15 ч. Откриване

 • Приветствие от Офиса на Световна здравна организация в България
 • Светлана Йорданова - Заместник-министър на здравеопазването
 • Проф. д-р Татяна Хубенова - Председател на Съюза на икономистите в България
 • Д-р Гергана Гешанова - Председател на Коалиция за живот без тютюнев дим

10:15 - 12:30 Представяне на доклади по темите на конференцията

 • Ефектите от повишаването на акцизите на тютюневите изделия в България - Доц. Огнян Буюклиев, Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания 
 • Данъчните политики относно тютюневите изделия в България през периода 2009-2010 г. - голям успех, възприет като неуспех - Д-р. Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия
 • Повишаване акциза на тютюневите и свързаните с тях изделия - за по-добро здраве на гражданите на Европа - Николета Арнаудова, старши експерт на Smoke Free Partnership, Брюксел
 • Специфични модели в икономиката на тютюнопушенето в България - Димитър Събев, икономист, анализатор
 • Протокол за незаконната търговия - Д-р Маша Гавраилова, старши експерт в Коалиция за живот без тютюнев дим, председател на Гражданска инициатива “България без дим” 

12:30-13:30 Дискусия

13:30 Закриване на конференцията и коктейлWorld Health Organization logo logotypeКонференцията е под патронажа на Офиса на Световната здравна организация в България и се осъществява с финансова подкрепа на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания.

support memorandumКоалицията за живот без тютюнев дим призовава всички организации и институции, които подкрепят каузата за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството от страна на тютюневата индустрия, да подпишат Меморандум за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България, в изпълнение на Насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО. Желаещите да се присъединят към Меморандума, могат за заявяват интерес, като подпишат електронен формуляр.

Списък на организациите и институциите, подкрепили Меморандума, можете да намерите тук. Текстът на Меморандума на български и английски език в PDF формат е достъпен тук

Меморандумът е иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването. Той е резултат от Стратегическа работна среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, организирана от Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и Коалицията за живот без тютюнев дим на 21.05.2019 г. в София. 

 

Меморандум

 

за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия

и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България,

в изпълнение на Насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО

 

1. Подписаните международни организации, институции на държавната и местна власт, представители на гражданско общество, вероизповедания, бизнес, наука и медии, с настоящия меморандум изразяваме загриженост относно практиките на реклама и промоция на тютюневи изделия и спонсорство от страна на компаниите, които печелят от производството и разпространението им. Тези практики са в противоречие с ангажиментите на Република България към Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО и задълбочават тежката зависимост на българското общество от тютюнопушенето и тютюневата индустрия. Чрез този Меморандум се ангажираме за енергични спешни действия и подкрепяме посочените в него конкретни стъпки и мерки за преодоляване на рекламата, промоцията и спонсорството - както на тютюневи и свързани с тях изделия, така и на тютюневата индустрия като цяло. Целта ни е да повишим общественото разбиране за проблемите, причинявани от рекламата и промоцията на тютюневи изделия, и спонсорството от страна на тютюневата индустрия и да насочим вниманието и усилията на държавните органи, политическите лидери, медиите и гражданското общество, за спешното им разрешаване.

2. България е сред най-тежко засегнатите в Европа страни от смъртност и заболявания, свързани с тютюнопушенето., Най-засегнати са младите хора, жените, хората от уязвими групи и тези в неравностойно положение.

3. Законодателните норми за ограничаване на рекламата и промоцията на тютюневи и свързани с тях изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия оставят широко поле за заобикаляне. Образът на тютюнопушенето и на свързаната с него индустрия се популяризира и легитимира като нормален и обществено приемлив, както чрез продължаващата реклама по улици, площади и магистрали, и във местата за продажба, така също и чрез промоцията на обществени места, и подкрепеното от държавни институции спонсорство от тютюневи компании. Тези практики често са насочена към деца, подрастващи, жени, възрастни хора и други уязвими групи,,,,. През 2016 г., под координиран натиск на индустрията, народен представител бе принуден да оттегли единственото направено до момента предложение за законодателни промени за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюн.

4.Това налага следните решителни действия за преодоляване рекламата, промоцията и спонсорството - както на тютюневи и свързани с тях изделия, така и на тютюневата индустрия като цяло:

4.1Обсъждане и предлагане на промени в законодателството, свързано с рекламата и стимулирането на продажбите на тютюневите изделия, както и спонсорството от страна на тютюневата индустрия.

4.2 Регламентиране отговорностите на държавните институции по прилагането на чл. 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

4.3 Повишаване на гражданското разбиране за проблемите, произтичащи от липсата на забрана за рекламата и стимулирането на продажбите на тютюневите изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия.

4.4 Създаване на междуведомствена работна група за ограничаване на тютюнопушенето, включително чрез реклама, промоцията и спонсорство, с участието на здравни, научни, неправителствени организации, несвързани с тютюневата индустрия.

4.5 Запознаване на държавните институции, политиците, гражданското общество и медиите с  Насоките по прилагане на чл. 13 от РККТ на СЗО, с цел тяхното пълно изпълнение - както чрез политики на национално и местно ниво, така и чрез саморегулаторни, етични и други механизми.

5. Подписалите настоящия Меморандум се ангажират да:

5.1 противодействат с всички възможни средства на рекламата и промоцията на тютюневи  изделия, на спонсорството от страна на тютюневата индустрия, както и на популяризирането и идеализирането на публичния образ на тютюневата индустрия в България;

5.2 не приемат по никакъв начин финансиране или други форми на подпомагане - материално или по друг начин - от тютюневата индустрия и свързани с интересите й лица, организации и институции;

5.3 изобличават по всякакъв начин рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневата индустрия и опровергаваме подвеждащите й послания;

5.4 прилагат препоръките  по  чл. 13 от РККТ на СЗО.

6. Настоящият Меморандум е иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването. Той е резултат от Стратегическа работна среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, провела се на 21.05.2019 г. в София и обсъдения на срещата Аналитичен доклад.

7. Организации и институции, желаещи да се присъединят към Меморандума, могат за заявяват интерес като подпишат формуляр - Меморандум. За повече информация можете да пишете на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

8. Подписалите настоящия Меморандум, представлявани от подписалите го свои представители, предоставят доброволно контактна информация и се съгласяват:

8.1 да получават последваща информация, свързана с изпълнението му; и

8.2 да участват по собствена преценка и в рамките на възможностите си в последващи срещи и други действия, свързани с изпълнението му.

 

Подписали:

 • Коалиция за живот без тютюнев дим 
 • Офис на Световната здравна организация в България
 • Офис на UNICEF в България
 • PR Care
 • Община Кюстендил
 • Сдружение "България без дим"
 • Портал на пациента
 • Фондация "БлуЛинк"
 • Национален център по обществено здраве и анализи
 • Грийнпийс - България
 • Национална асоциация за профилактика на белодробните болести

 

Текстът на Меморандума на български и английски език в PDF формат е достъпен тук. 

 

 

Бюлетин на Коалиция за живот без тютюнев дим

 
Бюлетин на Коалиция за живот без тютюнев дим
 
Брой 3, 1 май 2019 - 31 юли 2019
 
 
Коалиция за живот без тютюнев дим
 
 
Европейско признание за усилията ни по контрола на тютюна в подкрепа на общественото здраве
 
 
 
 
 
  НОВИНИ  
 
 
Държави по целия свят затягат мерките срещу тютюнопушенето
Държави по целия свят затягат мерките срещу тютюнопушенето

Държави по целия свят въвеждат мерки за ограничаване на тютюнопушенето в подкрепа на общественото здраве. През последните три месеца в редица страни в Европа, Северна Америка и Азия са приети забрани за пушене на обществени места, продажба на цигари на непълнолетни, увеличаване на акцизите на тютюневи продукти, както и промени на опаковките им. Обобщение на Александър Александров, съмишленик на България без дим.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

30 юли 2019 г.

 
 
Наргилета и нерешителност в Парламента
Наргилета и нерешителност в Парламента

Депутатите забраниха предлагането и продажбата на деца на всякакъв вид тютюневи изделия. Парламентът обаче отхвърли въвеждането на забрана за пушене на наргиле на закрито, а по-решителните предложения за подобряване на забраната за тютюнопушене бяха оттеглени по-рано от вносителите им.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

11 юли 2019 г.

 
 
Европейският парламент да приеме резолюция за борба с тютюневата зависимост
Европейският парламент да приеме резолюция за борба с тютюневата зависимост

Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP) призова членовете на Европейския парламент да приемат резолюция за борба с тютюневата зависимост.

 
Източник: Европейска мрежа за превенция на тютюнопушенето

8 юли 2019 г.

 
 
Коалицията за живот без тютюнев дим получи наградата на СЗО за контрол на тютюна
Коалицията за живот без тютюнев дим получи наградата на СЗО за контрол на тютюна

Коалицията за живот без тютюнев дим е носител на тазгодишната годишна награда на Световната здравна организация за борба с тютюнопушенето. Престижното отличие е посветено на Световния ден без тютюнопушене и се връчва традиционно на шест европейски организации и личности на церемония в Брюксел. На 11 юни 2019 г. България за пръв път се подреди след получателите на тази престижна награда.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

17 юни 2019 г.

 
 
Отбелязахме Световния ден без тютюнопушене
Отбелязахме Световния ден без тютюнопушене

На 31 май 2019 г. във Втора МБАЛ-София се проведоха безплатни профилактични прегледи, организирани от Сдружение“ Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“, с участие на Коалицията за живот без тютюнев дим. Тази година темата, избрана от Световната здравна организация, беше “Тютюнопушене и бял дроб“.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

04 юни 2019 г.

 
 
Коалицията за живот без тютюнев дим с награда за контрол на тютюна от СЗО
Коалицията за живот без тютюнев дим с награда за контрол на тютюна от СЗО

"Коалицията за живот без тютюнев дим работи отдадено в продължение на няколко години, за да подсили законите за контрол на тютюна и тютюневите изделия в България", се казва в писмо на директора на Регионалния офис на СЗО за Европа.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим"

30 май 2019 г.

 
 
 
Министерството на здравеопазването да поеме водеща роля в борбата с тютюнопушенето
Министерството на здравеопазването да поеме водеща роля в борбата с тютюнопушенето

Министерството на здравеопазването трябва да заеме мястото си в борбата с тютюнопушенето, заяви д-р Маша Гавраилова, председател на „България без дим“.

 
Източник: България без дим

30 май 2019 г.

 
 

Институции и граждани за съвместни действия срещу спонсорството от тютюневи компании
Институции и граждани за съвместни действия срещу спонсорството от тютюневи компании

Повдигане на завесата над спонсорството от тютюневи компании и съвместни действия за следване международните и български норми, които диктуват забраната му, събра представители на държавни и международни институции и граждански организации.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

21 май 2019 г.

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Въпроси по политиките за контрол на тютюна към кандидатите за членове на Европейския парламент
Въпроси по политиките за контрол на тютюна към кандидатите за членове на Европейския парламент

Гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим отправи въпроси по политиките за контрол на тютюна към политическите партии и коалиции, които ще участват в предстоящите избори за членове на Европейския парламент.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

9 май 2019 г.

 
 
 
 
Направи дарение

Подай сигнал

Stani ‚len

 

 
 
КОНТАКТИ


Коалиция за живот без тютюнев дим

Сдружение "България без дим"

 

 
Facebook   

 

Бюлетинът на Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" събира информация в подкрепа на борбата с тютюнопушенето и вмешателството на тютюневата индустрия в политките за обществено здраве.

Получавате този бюлетин, защото сте дали съгласие да получавате информация за дейността на Коалицията за живот без тютюнев дим и/или сдружение "България без дим".

Ако не желаете да получавате нашия бюлетин, моля, изпратете имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с тема на имейла UNSUBSCRIBE.

       
 
 
 
 

Бюлетин на Коалиция за живот без тютюнев дим

 
Бюлетин на Коалиция за живот без тютюнев дим
 
Брой 2, 1 февруари 2019 - 30 април 2019
 
 
Коалиция за живот без тютюнев дим
 
 
Здравето не е игра! Коалицията за живот без тютюнев дим призовава институциите да защитят гражданите от пагубното влияние на цигарите
 
 
 
 
 
  НОВИНИ  
 
 
Необходими са усилия за понижаване на нивата на пушене сред децата и младежите
Необходими са усилия за понижаване на нивата на пушене сред децата и младежите

Необходими са повече усилия в подкрепа на профилактиката и промоцията на здравето, за да се промени тревожната статистика за високи нива на тютюнопушене сред българските момичета, заключва годишният доклад „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Националната мрежа за децата. Информацията за тютюнопушенето и употребата на наргиле от деца е изработена от д-р Маша Гавраилова, експерт по обществено здраве в Коалицията за живот без тютюнев дим.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

23 април 2019 г.

 
 
Правителствата трябва да предпазят децата от епидемията на електронните цигари
Правителствата трябва да предпазят децата от епидемията на електронните цигари

Сигнали за случаи на припадъци след употреба на електронни цигари в САЩ показват защо правителствата трябва да направят повече, за да предпазят младите хора, предупреждава Матю Майърс, президент на Кампанията за деца свободни от тютюнев дим в изявление от 3 април 2019 г.

 
Източник: Кампания за деца свободни от тютюнев дим

9 април 2019 г.

 
 
Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека
Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека

Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека, за да се сложи край на тютюневата епидемия, заявиха в обща декларация от 29 март 2019 г. участниците в Четвъртата международна конференция по контрол на тютюна в Букурещ.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

2 април 2019 г.

 
 
Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човек
Да кажем СТОП на тактиките на тютюневата индустрия

Ако не спрем тютюневата индустрия и нейните тактики да влияят на политиката и да привличат нови пушачи, много хора ще умрат, предупреждава видео на Майкъл Блумберг, посланик на Световната здравна организация по незаразни болести.

 
Източник: Майкъл Блумберг

24 февруари 2019 г.

 
 
Нужни са промени в подкрепа на здравето на гражданите
Нужни са промени в подкрепа на здравето на гражданите

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" предлагат редица от мерки, с които да се ограничи тютюнопушенето в подкрепа на здравето на гражданите.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим"

20 февруари 2019 г.

 
 
Училища от цялата страна с послания срещу пушенето
Коалицията за живот без тютюнев дим се присъединява към решението на СЗО да отхвърли всякакво партньорство с Фондацията за свят без тютюнев дим, финансирана от Филип Морис Интернешънъл

Изявлението на СЗО е в резултат на неотдавнашното обръщение на Фондацията към Изпълнителния комитет на СЗО относно възможността за потенциално партньорство.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим"

19 февруари 2019 г.

 
 
<
 
Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепи предложението за забрана за пушене на наргиле на закрити обществени места
Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепи предложението за забрана за пушене на наргиле на закрити обществени места

В свое становище организацията призова в текста на закона да се използва терминът „пушене на тютюневи и свързаните с тях изделия“, както и да се включат промени, с които да се засили контролът по спазването на забраната за пушене на закрити обществени места.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

18 февруари 2019 г.

 
 

Министърът на здравеопазването да защити интересите на гражданите
Министърът на здравеопазването да защити интересите на гражданите

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" призоваха министъра да отстоява опазването на общественото здраве и да внесе предложенията за подобряване на контрола и разширяване на обхвата на забраната за тютюнопушене.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

18 февруари 2019 г.

 
 
 
 
  ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  
 
 
 
 
 
Световен ден без тютюнопушене 2019
Световен ден без тютюнопушене 2019

На 31 май 2019 г. от 10:00 часа в двора на Втора градска болница в София ще се проведе съвместна кампания на Коалицията за живот без тютюнев дим, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести и сдружение "Въздух за здраве", с подкрепата на Столична община, за измерване функционални белодробни показатели и на качеството на въздуха.

 
Източник: Коалиция за живот без тютюнев дим

31 май 2019 г.

 
 
 
 
Направи дарение

Подай сигнал

Stani ‚len

 

 
 
КОНТАКТИ


Коалиция за живот без тютюнев дим

Сдружение "България без дим"

 

 
Facebook   

Бюлетинът на Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" събира информация в подкрепа на борбата с тютюнопушенето и вмешателството на тютюневата индустрия в политките за обществено здраве.

Получавате този бюлетин, защото сте дали съгласие да получавате информация за дейността на Коалицията за живот без тютюнев дим и/или сдружение "България без дим".

Ако не желаете да получавате нашия бюлетин, моля, изпратете имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с тема на имейла UNSUBSCRIBE.

       
 
 
 
 
©2020 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search