Тютюневите изделия нарушават човешките права на жените и момичетата във Франция, казва доклад на CEDAW

ASH, CNCT и Алиансът за борба с тютюна (ACT) и още 50 организации, които са се подписали под призива към Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените (CEDAW), да направи препоръки към Франция да предприеме по-решителни стъпки за защита на правото на здраве на жените и момичетата от вредите от тютюна.

Франция напредва в борбата с тютюнопушенето, но над 21% от жените все още пушат ежедневно“, каза Лоран Хюбер, изпълнителен директор на ASH. „CEDAW трябва да насърчи френското правителство да изпълни напълно Рамковата конвенция на СЗО по контрол на тютюнопушенето и да защити правото на здраве на всички свои граждани, включително жени и момичета.

Тютюневата индустрия е ефективно насърчавала идеята, че жената, която пуши, е освободена жена. Като резултат от това употребата на тютюн засяга вече 1 от 5 жени във Франция. Разрушителното последствие е, че пушенето при жените е отговорно за 20 000 смъртни случая всяка година в нашата страна“, обяснява Марион Кателин, изпълнителен директор на ACT (Alliance contre le tabac). „Това е два пъти повече от преди 20 години. Днес повече от всякога, публичните власти трябва да се захванат по-отговорно с проблема. В ACT изискваме по-строги регулации за маркетинга и консумацията на тютюнови продукти.

Общият доклад включва ключови препоръки, които да бъдат разгледани от Комитета на ООН:

  1. Следене и подобряване на мерките за защита на правото на здраве.
  2. Завършване на текущия защитен механизъм за борба с усилията на тютюновите компании да насочват рекламата си към жени.
  3. Въвеждане на обща стратегия за контрол на тютюнопушенето – включително компонент, фокусиран върху пушенето сред жените. 

Тютюневите изделия са водещата причина за предотвратими смъртни случаи както във Франция, така и по света. Всички държави по света трябва бързо да засилят политиките за контрол на тютюнопушенето, за да защитят правото за здраве на своите граждани.