Забраната за филтри на цигарите e важна стъпка за здравето и околната среда

Добре документираните здравни последици на тютюнопушенето отнемат над 8 милиона човешки живота годишно, докато над 1,13 милиарда души по света продължават да пушат. Междувременно тютюневата индустрия, отговорна за техните смъртоносни продукт, прехвърля значителни здравни разходи, а също разходи и щети за екология върху обществото.

Отпадъците от цигарите и особено фасовете, представляват основен и сериозен проблем за околната среда. Филтрите са предимно направени от бионеразградима микропластмаса, която отделно задържа много вредни токсини. Приблизително 90% от 6 трилиона произведени цигари всяка година са с филтри, генерирайки почти един милион тона токсични отпадъци. За съжаление, цигарените фасове са най-изхвърляното вещ по света.

Също така, погрешната представа, че филтрите намаляват здравните рискове, е заблуждение. Въведени от тютюневата индустрия след ясната връзка с рак на белите дробове, филтрите са спомогнали зависимостта от тютюн да нарасне и свързаните с нея здравни рискове, особено аденокарцинома.

През март 2022 г. Общото събрание на ООН прие резолюция за започване на преговори по международен правно обвързващ договор с цел прекратяване на замърсяването с пластмаси и с оглед контрол и преосмисляне на пълния жизнен цикъл на пластмасата, включително производството, дизайна и изхвърлянето й.

От 13-19 ноември третата сесия на Междуправителствения комитет за преговори (INC-3) среща ще се проведе в Найроби, Кения и трябва да обмисли „интегриране“ или дори просто привеждане в съответствие на бъдещия договор на ООН за пластмасите с РККТ на СЗО, което ще изисква значителни технически съображения и внимание.

За щастие, резолюция на ООН се стреми да сложи край на замърсяването с пластмаса до 2024 г., което потенциално решава проблема. Ангажиментът на страната ни към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна подчертава уникалните опасности, породени от тютюна, което налага специално внимание в рамките на Договора за замърсяване с пластмаси. Затова Коалицията за живот без тютюнев дим желаем да информира обществото и настояваме пред нашето правителство да въведе забрана на цигарените филтри, като вземе предвид неоспоримите факти, че те са опасни за околната среда, невъзможни за рециклиране и бионеразградими микро-пластмасови изделия – с цел защита както на нашето здраве, така и на околната среда.