Икономика и данъчното облагане на тютюневите продукти в България

Докладът “Икономика и данъчно облагане на тютюневите продукти в България” разглежда икономиката на тютюна и данъчното облагане на тютюна в България от гледна точка на контрола върху тютюна. Той следва веригата за доставка на тютюневи изделия и потвърждава, че в момента тя допринася само незначително за вътрешната заетост и производство, но провокира голям отлив на доходи на домакинствата в чужбина. Националното търсене на тютюневи изделия също е изкривено на фона на масова култура, която нормализира пушенето. Що се отнася до данъчното облагане на тютюневите изделия, този доклад показва, че българските правителства, като поддържат акциза предимно непроменен от 2011 г. насам, са допринесли (заедно с нарастващите доходи) за повишаване на националното потребление на цигари на глава от населението с 43% за едно десетилетие.

Иконометричен макромодел доказва, че въвеждането на по-висок акциз върху тютюневите изделия в България може да увеличи държавните приходи, като същевременно значително намали броя на консумираните цигари. Изчислената ценова еластичност на търсенето на тютюн в България е в диапазона минус 0,71–0,795. Реално това означава, че хипотетичното увеличение на акциза върху цигарите с 20%, водещо до 13.82% ръст в продажната им цена, при равни други условия, в дългосрочен план, би довело до нарастване на публичните приходи със 126 милиона лева годишно, докато консумацията на цигари ще намалее с над 83 млн. кутии.

Това очевидно е печеливш сценарий, но само ако общественият интерес служи като основен принцип в решенията на правителството относно общественото здраве и публичните приходи.

Автори на доклада са: Димитър Събев, Ph.D., Институт за икономически изследвания към БАН; Емилия Насева, Ph.D., Медицински университет – София; Павел Антонов, Ph.D., Фондация БлуЛинк; Д-р Маша Гавраилова, Сдружение „България без дим“; д-р Гергана Гешанова, Коалиция за живот без тютюнев дим.

Кратка версия на доклада на български език можете да намерите тук.