Тютюневите пари миришат – да ги спрем!

За забрана на спонсорството от страна на тютюневата индустрия и за ефективно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация настояват граждани и граждански организации. Публична застъпническа кампания под надслов “Тютюневите пари миришат – да ги спрем!”, инициирана от Коалицията за живот без тютюнев дим, насърчава хората да се обърнат към политическите лидери с искане за забрана на спонсорството и координирани действия срещу вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве.

Тютюневите компании използват добре работещ механизъм, за да променят законите и решенията на институциите в своя полза, показва излезлият наскоро доклад “Токсична зависимост”. Чрез платени посредници индустрията манипулира обществото и пречи на всеки опит държавата да опази здравето и благополучието на българите от тютюневата зависимост. Докладът е изготвен от екип на Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP – глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия.

За да се спрат тютюневите пари и вмешателството на индустрията, Коалицията за живот без тютюнев дим и участниците в кампанията настояват да се забрани спонсорството от страна на тютюневата индустрия чрез промяна в чл. 35 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и да се приеме предложеният от Министерство на здравеопазването Проект за Постановление за създаване на Национален съвет за координиране прилагането на РККТ.

Специална интернет страница помага на гражданите да се обърнат към политическите лидери на основните партии, като изберат или напишат послание срещу тютюневата зависимост и го публикуват в профилите на политиците във Фейсбук.

“Време е всички ясно да заявим своята позиция и да се обявим против тютюневата зависимост, която твърде дълго погубва животите на българите”, коментира д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. “Надявам се, че всички, които не са съгласни държавните политики да се диктуват от тютюневи компании, ще пишат до политиците с искане за промяна.”

България е на челно място в Европейския съюз по обща смъртност – 18 на 1000 за 2020 г. при средно за ЕС – 11,6 на 1000, алармира Коалицията. По данни на СЗО, в глобален план тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона човешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести, пряко или косвено предизвикани от употребата на нейни продукти.