Запълване на празнините в тютюневото облагане в България

Нивата на акцизите на тютюневи изделия в България са сред най-ниските сред европейските страни, но формират около 10% от държавните приходи. Същевременно нивата на пушене, особено сред учениците и младите хора у нас, са сред най-високите в ЕС. Липсата на политическа воля за осезаемо увеличение на акцизите в интерес на общественото здраве наложи включването на България в програма “Тютюнево облагане”.

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим”, Фондация “БлуЛинк” и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в тази област в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим като част от програмата “Тютюнево облагане”.

Експертният екип ще изготви анализ на институционалната и правната рамка, политиките и заинтересованите страни в областта на тютюневото облагане. Ще бъде извършена оценка на цената и ползите за държавните бюджети от акцизите на тютюневи изделия. Резултати от изследването ще бъдат представени на кръгла маса с представители на държавни институции и заинтересованите страни. Основните изводи ще бъдат обсъдени и с журналисти в рамките на журналистическа работилница. Дейностите по проекта ще продължат до декември 2022 г.