Научи симптомите на инсулта – спаси човешки живот!

“Научи симптомите на инсулта, спаси човешки живот”, призовава Асоциацията за инсулт и афазия в мащабна информационна кампания, посветена на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври. Кампанията, която продължава през целия месец октомври, е посветена на по-доброто и лесно идентифициране на симптомите на инсулта.

По време на информационната кампания хората в редица градове у нас имат възможност да разберат най-честите симптоми, които се проявяват при настъпване на инсулт. В англоезичните страни алгоритъмът за разпознаване на симптомите на инсулт се нарича FAST (Face, Arm, Speech, Time), което на български означава “БЪРЗО”:

 

  •  Ъгли на устата – накарайте човека да се усмихне широко. Гледайте ъглите на устата. Нормално трябва да се повдигнат симетрично. При инсулт едната страна не се повдига и има видимо изкривяване.
  • Ръце – накарайте човека да вдигне двете си ръце едновременно пред тялото и да ги задържи повдигнати. Нормално се вдигат симетрично и може да се задържат. При инсулт или не може да вдигне едната ръка, пострадалият я вдига бавно или след повдигането ръката започва да пада.
  • Затруднение в речта – накарайте човека да каже трите си имена или да повтори казано от Вас изречение. При инсулт човек завалва говора, говори бавно, бърка думи, трудно отговаря.
  • Обадете се на 112 – дори при един положителен от горните тестове, веднага позвънете на 112. Колкото по-бавно се транспортира болният в подходящо лечебно заведение, толкова по-голям е риска от трайни увреждания, инвалидност и смърт.

Подробна информация за симптомите на инсулта и кампанията, посветена на 29 октомври, можете да намерите на страницата на Асоциацията за инсулт и афазия.

Тютюнопушенето е основен рисков фактор, който може да бъде избегнат, подчертава Световната здравна организация. Две пети от всички случаи на смърт при инсулт под 65-годишна възраст са свързани с тютюнопушене, подчертава СЗО в информационен материал за тютюнопушенето и инсулта от 2016 г.

Асоциацията за инсулт и афазия е пациентска организация, която осигурява подкрепа за преживелите инсулт пациенти и техните семейства в България. Мисията на Асоциацията е да се осигури повече гласност на стратегиите и мерките за превенция, както и да бъде образовано обществото за симптомите на инсулта и начините за подпомагане на живота след инсулт.