Къде забраните работят най-добре

В своя Доклад за глобалната тютюнева епидемия за 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) заяви, че няма „достатъчно независими доказателства в подкрепа на употребата на електронни цигари като интервенция за прекратяване на тютюнопушенето на ниво население, която да помогне на хората да се откажат от употребата на конвенционални тютюневи изделия“ и отбеляза, че тези продукти са „несъмнено вредни“. Същият доклад заключава, че много от вредните химикали, генерирани от нагреваемите тютюневи изделия (НТИ), са подобни на тези, генерирани от конвенционалните цигари (дори да са обикновено на по-ниски нива) и че доказателствата не показват, че тези продукти ще намалят свързаните с тютюна заболявания.

Съюзът за борба с туберкулозата и белодробните заболявания споделя позицията на СЗО и също така иска да подчертае, че контекстът има значение. Това е четвърто му становище относно електронните цигари. През 2020 г. Съюзът счита за наложително да отбележи, че въпреки че настоящото обсъждане – в медиите, в академичните доклади и сред общественото здравеопазване – се фокусира върху въздействието на тези продукти върху общественото здраве в страните с високи доходи, това не е достатъчно. Дискусията трябва да обхване и страните с ниски и средни доходи, където електронните цигари и НТИ навлизат и се продават агресивно, често с малка или никаква регулаторна рамка. В тези страни младежта е особено уязвима. Поради тези причини Съюзът препоръчва защитни и превантивни забрани за продажба.

Подробна информация е достъпна в позиция на Съюза за борба с туберкулозата и белодробните заболявания “Къде забраните работят най-добре – Защо страните с по-ниски средни доходи трябва да забранят електронните цигари и продажбите на нагреваеми тютюневи изделия, за да се справят истински с тютюна”. Пълния текст можете да намерите на английски и на български език.