Възможности за ограничаване на влиянието на тютюневата индустрия обсъдиха журналисти и експерти

Възможности за ограничаване на вмешателството на тютюневата индустрия и ролята на журналистите обсъдиха експерти и представители на медии по време на събитие по темата на 8 юни 2021 г. Лабораторията за журналисти беше организирана от БлуЛинк и Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на офиса на Световната здравна организация в България.

Какви са насоките за прилагане на чл.5.3 от Рамковата конвенция за контрола на тютюна, който предвижда ограничаване на вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве, представи д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България. Д-р Маша Гавраилова, старши експерт по политики на Коалицията за живот без тютюнев дим и председател на сдружение „България без дим“ обърна внимание на нивото на прилагането им у нас. Политическата рамка на ЕС и практиката за отхвърляне на намесата на тютюневата индустрия очерта Анка Тома-Фридлендер, изпълнителен директор на Партньорството без тютюнев дим (Smoke Free Partnership).

Събитието беше част от двудневен Форум за изграждане на капацитет за журналисти, отразяващи въпроси, свързани с тютюнопушенето, организиран от БлуЛинк и Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на офиса на Световната здравна организация в България и Международния съюз срещу туберкулозата и белодробните заболявания. По време на събитието бяха представени основни проблеми, свързани с вмешателството на тютюневата индустрия в здравните политики и в медийното съдържание, както и отношението на младите хора в България към употребата на тютюневи изделия.

Пълен запис от Лабораторията за журналисти можете да намерите тук.