Общественото мнение за тютюнопушенето и рекламата на тютюневи изделия в България

Сред българите има растяща нетърпимост към възможността децата да виждат реклами на тютюневи изделия. Тази тенденция е в сила както сред пушачите, така и сред хората, които не пушат, показват резултати от две национално представителни социологически проучвания, осъществени от агенция “Екзакта рисърч груп”. Първото проучване е проведено през октомври 2017 г., а второто проучване е реализирано през септември 2018 г.

65% от българите подкрепят забраната на всякаква форма на промоция на тютюневи изделия с цел тяхното популяризиране. Това е с 12% повече в сравнение с 2017 г. Данните от настоящото изследване открояват положителна тенденция на ръст на нетърпимостта към промоциите и рекламата на тютюневи изделия във всичките й форми.

71% от българите подкрепят действащата пълна забрана за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места. 47% от пушачите също подкрепят действащата забрана за тютюнопушене на закрито. Тези данни свидетелстват за респект към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Още повече, че и преди година, и сега, подкрепата за действащата забрана идва главно от страна на елитните обществени прослойки.

Сравнителният анализ на резултатите от двете проучвания е достъпен тук.

Проучванията са проведени със съпоставими извадки, методи на регистрация и с аналогични въпросници, което гарантира сравнимост на резултатите. Методът на регистрация е полустандартизирано face-to-face интервю. При всяко от двете проучвания са реализирани по 1000 интервюта сред пълнолетното население на страната. Извадките включват по 125 гнезда, в 92 населени места в цялата страна.